Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012

love is a game...if you wanna play you should know the roules..if you know the roules then you can play...but the question is...do  you wanna give everything?do you wanna loose your mind in order to make someone love you?                   <3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου